Bゼミ展

1978

Bゼミ展

1978

Yokohama Civic Art GalleryYokohama, Japan