Bulbous Plants: Kenjiro Okazaki and Yoshinori Tsuda

1991

Bulbous Plants: Kenjiro Okazaki and Yoshinori Tsuda

1991

Naruse Mutara GalleryTokyo