Tenjou no Kaibaoke / Muhensai no Aoki no Midori

2018Acrylic, canvas16.2×20.4×3cm
Private Collection

Tenjou no Kaibaoke / Muhensai no Aoki no Midori

2018Acrylic, canvas16.2×20.4×3cm
Private Collection